esmaspäev, 17. aprill 2017

Lihavõtete II püha


Tänane kodune ülesanne oli kaasa võtta keedetud kaunistamata muna. Kõigepealt sai iga muna ikka kaunistuse ka (kleepkile). Siis järgnes paaris koksimine kuni võitja selgumiseni. Eraldi pildil on välja toodud "võidumuna." 

Otsi võitjat piltidelt!reede, 7. aprill 2017

Ettepanekud

Klassiväljakutse viimaseks ülesandeks oli vaja klassil üheskoos välja mõelda ettepanekuid, mis aitaksid koolis vähendada kiusamist. Tegime ajurünnaku ja saime üheskoos toredad mõtted kirja pandud ning kogu klass kiitis need ka heaks.


Ettepanekud said kirja, aga ülesanne nägi ette, et need tuli ka juhtkonnale edastada. Järgnes hääletamise teel õpilase valik, kes need ettepanekud kirjalikult edasi annab. Valituks osutus Emilia ning tema valis endaga kaasa Trine - Ly, kes sai õiguse Sõber Karu saatjaks olla.


Ülesande lõpetamiseks läksime kooli õppealajuhataja juurde ja kandsime oma ettepanekud ette. Tema küsis meilt veel mõningaid küsimusi ning kiitis meie klassi. Kõige toredam on see, et esmaspäevasele direktsiooni koosolekule võtab ta meie klassi ettepanekud kaasa ja neid seal arutatakse. 
Meie ettepanekud ja direktsioonis ja arutamisel - oleme end kuuldavaks teinud ja kui ükski ettepanek heakskiidu saab, siis oleme osalenud kooli arengus igati märkimisväärselt.

On ju uhke!


Teeme üheskoos


Meie klassiväljakutse neljapäevane videoKoolirõõm


Klassiväljakutse kolmapäevane ülesanne oli koostada vähemalt 4-realine luuletus koolirõõmust. Terve eesti keele tunni koostasime kõik üheskoos luuletust. Oli päris paras katsumus - lapsed pakkusid sobivaid sõnu, mõtteid, ridu ja õpetaja püüdis need head asjad tahvlile kokku kirjutada. Lõpuks pidid õpilased kogu luuletuse ka heaks kiitma ning ettelugeja välja valima. 

Olen päris uhke, et meil selline asi valmis sai! 
neljapäev, 6. aprill 2017

Ühistöö


Osaleme klassiväljakutses ning tänane ülesanne oli üheskoos välja mõelda midagi toredat kogu koolile. Ajurünnaku tulemusena valmis koolipäeva lõpuks I korruse koridori "Heade sõnade stend." Kui õpetajatel või õpilastel peaks kiidusõnadest puudu tulema, siis siit saab meelde tuletada.

teisipäev, 4. aprill 2017